ชื่อ - นามสกุล :นายมาโนช ระดิ่งหิน
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารโรงเรียน
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานโรงเรียน