จันทร์ ที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (วันที่ 3)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 05.00 )
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 

ค่ายฉิมกุล สระบุรี 

รวมนัดหมาย 05.00น

ออกเดิน ทาง 05.30น

เข้าชม 79  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560