เสาร์์ ที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 05.00 )
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 

ค่ายฉิมกุล สระบุรี 

รวมนัดหมาย 05.00น

ออกเดิน ทาง 05.30น

เข้าชม 22  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560